Varvet

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

till startsida


IRS


De flesta medlemmarna i SBK har sin båt upplagd på IRS varvsområde under vintern. Intresseföreningen Råcksta Sjöhage, bildades 1964 av några båtklubbar i västerort för att gemensamt utnyttja uppläggningsplatsen på fastigheten Sjöhagen vid Kanaan.

Området används för sliptagning, vinterförvaring och underhåll av båtar från medlemsklubbarna.

Sommartid används området som parkeringsplats för Kaanan-badet.


Idag är Grimsta Båtsällskap (GBS), Hässelbystrands Båtklubb (HSBK), Kvarnvikens Båtsällskap (KBS) och Strandlidens Båtklubb medlemmar.

För hanteringen av båtarna äger IRS två traktorer och tre sjösättningsvagnar.

På slipsidan ner mot vattnet finns en hall för uppställning av traktorer och vagnar samt en verkstadscontainer.

IRS omsätter ca 600 000 kr per år som medlemsklubbarna finansierar via varvsavgifter. Omkring hälften av kostnaden är arrendeavgift till Stockholms stad för marken.Föreningens högsta beslutande organ är fullmäktige.

Båtklubbarna utser fullmäktigeledamöter i proportion till hur många båtar som klubben har upplagda på varvet.

Fullmäktigesammanträde hålls under april och november varje år.

Verksamhetsåret löper från 1 september till 31 augusti följande kalenderår.

Fullmäktige väljer efter förslag från klubbarna föreningens styrelseledamöter på höstmötet.

   Till startsida