Avgifter

Avgifterna för år 2024,


Inträde senior (över 21 år) 1000 kr
Inträde junior 150 kr
Årsavgift aktiva 700 kr
Årsavgift passiva 200 kr
Hamnavgift stora bryggan 550 kr/m
Hamnavgift jollebacken senior 350 kr
Hamnavgift jollebacken junior 100 kr
Arbetspenning 200 kr
Straffavgift för missad vakt
i hamnen och på varvet 1500 kr
Varvsavgift 100 kr /kvm