Avgifter


MEDLEMSAVGIFTER STRANDLIDENS BÅT KLUBB 


Inträdelse avgift senior                        1000 kr

Inträdelse avgift junior (under 21 år )   150 kr

Årsavgift aktiva per år                            700 kr

Årsavgift passiva                                    200 kr

Hamnavgift bryggan bredd per meter   525 kr

Hamnavgift jollebacken senior              300 kr

Hamnavgift jollebacken junior               100 kr

Varv (kr/kvm)                                             92 kr

Ej deltagande i vår och höst städing

per tillfälle                                                  200 kr

Straffavgift för utebliven vakt

i hamnen och på varvet                          1500 kr