Medlemsansökan


MEDLEMSANSÖKAN

 

Är Du intresserad av att stå i kö för båtplats i Strandlidens båtklubb?

Vi debitera 200 SEK per år för den som är intresserad av att stå med på kölistan.

Betalning skall ske till Strandlidens båtklubbs bankgiro 5381-1857, glöm inte att ange Ert namn på inbetalningen.

 Kötiden kommer att räknas från det datum betalning kommit Strandlidens båtklubb tillhanda.

 Enligt Strandlidens stadgar kan, väl vitsordad person, antas till medlem.

 I mån av ledig plats i hamnen, kommer köande att kunna erbjudas bli medlem

och erhålla båtplats efter kötid och köanmäld båt. 

Fyll i och skicka formuläret nedan. stjärnmarkerade fält är obligatoriska.


 

Efternamn * Förnamn *
Gatuadress*
Postnummer* Postadress*
Födelseår
Telefonhem Mobiltelefon
Telefon arbete
e post

Båtuppgifter

Båttyp  *
Bredd  * Längd  *
Djup Vikt
(för varvet)
Försäkrings
bolag
nummer
Datum