Skada
Skada och stöld i hamnen

Ett formulär för att enklare rapportera stöld och skadegörelse, som har skett i hamnen.
Vi vill sprida information till medlemmar och andra båtklubbar i närheten.
Detta för att  skydda oss bättre mot brott som sker i hamnen.
Informationen  delas till medlemmarna via e-post och  medllemsmöten.
Polisanmäl alltid grövre brott, lägg gärna en kopia av anmälan i klubbens förslagslåda
Styrelsen kan inte anmäla stöld eller skadegörerörelse, som gäller privatpersoner.
För skada på klubbens egendom, så polisanmäler styrelsen.Beskrivning          Namn                              
 
e-post adress


Båtplats om skada på båt

 
Datum för skada/stöld