Ansökan 20211120


Hamnplats och varplatsanmälan


Hamnplats upplåtes enligt de villkor som finns i avtalet mellan Strandlidens Båtklubb och medlemmen.

För att du skall kunna erbjudas plats i hamnen eller en uppläggningsplats på varvet behöver vi uppgifter från dig.

Vi behöver ditt godkännande av avtalet och din tillåtelse att  spara dina uppgifter i vårt register.

Du kan använda nedanstående formulär  eller på e-post:    anmalan@strandlidensbk.se     

Hamnplatsanmälan kan även lämnas på årsmötet.


Anmälan är bindande efter den 15 apriloch skall vara inlämnad senast den 1 mars.

Tilldelad plats medför skyldighet att gå vakt .

På årsmötet eller på Båtunionens hemsida kan du boka dina två vaktpass. De som inte har bokat sina vaktpass, tilldelas vaktpass genom lottning

Varvsplatsanmälan skall vara inlämnad senast den 15 juni. Fält med  *  är obligatoriska

Läs avtal , ordningsregler ,regler för medlemsregister och regler för bottenfärg
Genom att kryssa så accepterar du avtalet
och att dina uppgifter finns i medlemsregistret      * 
Härmed intygar jag att jag läst och följer SBK’s regler angående
förbjudna båtbottenfärger.