Ansökan 20211120


Hamnplats och varplatsanmälan


Hamnplats upplåtes enligt de villkor som finns i avtalet mellan Strandlidens Båtklubb och medlemmen.

För att du skall kunna erbjudas plats i hamnen eller en uppläggningsplats på varvet behöver vi uppgifter från dig.

Vi behöver ditt godkännande av avtalet och din tillåtelse att  spara dina uppgifter i vårt register.

Du kan använda nedanstående formulär  eller på e-post:    anmalan@strandlidensbk.se     

Hamnplatsanmälan kan även lämnas på årsmötet.


Anmälan är bindande efter den 15 apriloch skall vara inlämnad senast den 1 mars.

Tilldelad plats medför skyldighet att gå vakt .

På Båtunionens hemsida kan du boka dina två vaktpass. De som inte har bokat sina vaktpass, tilldelas vaktpass genom lottning.

Varvsplatsanmälan skall vara inlämnad senast den 15 juni. Fält med  *  är obligatoriska

Läs avtal , ordningsregler ,regler för medlemsregister och regler för bottenfärg

Genom att kryssa så accepterar du avtalet
och att dina uppgifter finns i medlemsregistret      *

Härmed intygar jag att jag läst och följer SBK’s regler angående
förbjudna båtbottenfärger        *
 Redan medlem i klubben  Ja/Nej  
*   

Önskar hamnplats Ja/Nej  *      Jag accepterar  ordningsregler för hamnen 

Önskar varvsplats  Ja/Nej *     Jag accepterar   ordningsföreskrifterna för varvet

Trailer på varvet    Ja/Nej *     

 

Efternamn * Förnamn *
Gatuadress*
Postnummer* Postadress*
Födelseår
Telefonhem Mobiltelefon
Telefon arbete
e post

Båtuppgifter

Båttyp  *
Bredd  * Längd  *
Djup Vikt
(för varvet)
Försäkrings
bolag
nummer
Datum