Bottenfarg

REGLER FÖR BOTTENFÄRG I STRANDLIDENS BK´s HAMN.


Kemikalieinspektion har förbjudit användandet av giftfärg, ”biocidfärg”, på alla båtbottnar i Mälaren.
Det gäller alla båtar, som har sin hemmahamn i Mälaren.

Det är förbjudet att ha någon form av biocidfärg på båten i hamnen

Den mycket giftiga tennbaserade bottenfärgen ”TBT” är helt förbjuden i alla farvatten.

Om det förekommer en tennbaserad färg ”TBT” på en båtbotten, även i underliggande lager,

måste den ovillkorligen tas bort. 

Miljöbalken är den lag som reglerar användandet dessa färger.
För den tennbaserade färgen finns en speciell lag.


Det är båtägarens ansvar att följa lagen.


Som verksamhetsansvarig, har Strandlidens båtklubb ett förbud mot att använda ”biocidfärger” på båtbottnar,

för alla båtar som har hamnplats i Strandlidens hamn.


Genom att kryssa i rutan om regler för bottenfärger accepterar du förbudet mot ”biocidfärg”.


(Transportstyrelsen har givit ut en folder ”Giftfri båtbotten – så här gör du”

hur man kan gå tillväga för att få till en biocidfri båtbotten.)