Nya medlemmar

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

till startsidaInformation om klubben.                                                                                     


Som nybliven medlem i klubben vill vi hälsa dig välkommen och hoppas att du

skall trivas med oss.


Vi vill även informera om hur klubben fungerar, men först en kort historik.

Strandlidens Båtklubb bildades 1960 i samband med att Hässelby värmeverk byggdes.

Under de första åren fanns även en brygga för kanoter och jollar där nu stranden är utfylld.

Det goda läget vid Lambarfjärden och aktiva ungdomar gjorde klubben till en av

Stockholms framgångsrikaste klubbar på kappseglingsbanorna.

Klubben har idag mer en inriktning på traditionell båtsport.


Hamnplats.

För att utnyttja hamnplatserna så bra som möjligt lämnar alla medlemmar in en

Hamnplatsanmälan varje år. Anmälan skall vara inlämnad senast till årsmötet.

Styrelsen fördelar platserna och en medlemsförteckning sänds ut.

På listan anges platsnummer. Vanligen behåller man sin plats från år till år.


Varvsplats.

Klubben delar varvsområde med Kvarnvikens Båtsällskap, Hässelby Båtklubb och

Grimsta Båtklubb. Området heter Råcksta sjöhage och är på sommaren

Kaananbadets bilparkering.

För att få varvsplats skriver du en varvsanmälan. Information om när och hur den

skall lämnas finns på hemsidan.


Avgifter.

Du betalar förutom en inträdesavgift, årsavgift, hamnplatsavgift och om du har båten på varvet, en varvsavgift.


Nattvakt.

Klubben har nattvakt i hamnen genom att medlemmarna går två vakter per säsong.

I samband med årsmötet har du möjlighet att teckna vaktdagar.

De dagar som inte har blivit tecknade på listan fördelas på övriga medlemmar.

Medlemmarna sköter byte av vakter sinsemellan. Om du behöver mer information om vaktpassen så skall du kontakta vaktansvarig i styresen.


Möten.


Årsmötet äger rum i februari.

På mötet väljs styrelse, avgifterna fastställs och övriga för klubben viktiga frågor behandlas.

Minst ett ytterligare möte hålls.


IRS.


IRS står gör Intresseföreningen Råcksta Sjöhage, och är en sammanslutning av de klubbar,

som delar på varvsområdet. Beslut som rör varvet tas av fullmäktige, med representanter

från respektive klubb.

Besluten verkställs av IRS styrelse. Klubben har en representant i fullmäktige och två representanter i styrelsen.


Du kan läsa mer om klubbens målsättning, hur styrelsen arbetar m.m i klubbens

stadgar som finns på hemsidan.

Har du frågor kontakta någon av styrelsens funktionärer.,


Med vänliga hälsningar


Styrelsen för Strandlidens Båtklubb.
   Till startsida