ansökan org

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

till startsida

Hamnplats och varvsplatsanmälan

För att du skall kunna erbjudas plats i hamnen eller en uppläggningsplats på varvet behöver vi uppgifter från dig
Du kan använda nedanstående formulär eller skicka uppgifterna till Strandlidens Båtklubb Box 4431 165 15 HÄSSELBY eller    

 på e-post:     anmalan@strandlidensbk.se     Hamnplatsanmälan kan även lämnas på årsmötet.

Hamnplats upplåtes enligt de villkor som finns i avtalet mellan Strandlidens Båtklubb och medlemmen.

För att erhålla hamnplats måste du godkänna att dina uppgifter nedan, registreras i klubbens medlemsregister.
Genom att kryssa så accepterar du
och att dina uppgifter finns i medlemsregistret      *

Läs avtal  , ordningsregler  och regler för medlemsregister 
Anmälan är bindande efter den 15 april och skall vara inlämnad senast årsmötet.
Tilldelad plats medför skyldighet att gå vakt .
På årsmötet kan du boka dina två vaktpass. De som inte har bokat sina vaktpass, tilldelas vaktpass genom lottning
Varvsanmälan skall vara inlämnad senast den 15 juni. Fält med   *   är obligatoriska

Redan medlem i klubben  Ja/Nej  *   

Tidigare hamnplats   nummer           

   

Jag önskar hamnplats och godkänner
avtalet mellan mig och
Strandlidens båtklubb      Ja/Nej   *
Önskar varvsplats  Ja/Nej               *   
 
Jag accepterar  
ordningsföreskrifterna för varvet

Trailer på varvet       Ja/Nej         *      


 Efternamn *  Förnamn *
Gatuadress*

 Postnummer*  Postadress*
Födelseår

Telefonhem  Mobiltelefon
Telefon arbete e- post

Båtuppgifter

Båttyp  *

Bredd  * Längd  *
Djup Vikt
(för varvet)
Försäkrings
bolag
nummer
Datum  
   

 

8901 Marmora Road, Glasgow D04 89GR

Copyright @ All Rights Reserved