Medlemsansökan backup

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

till startsida


MEDLEMSANSÖKAN

 

Är Du intresserad av att stå i kö för båtplats i Strandlidens båtklubb?
Vi debitera 200 kr per år för den som är intresserad av att stå med på kölistan.
Du får ett e-post med bekräftelse på att vi har mottatigt din ansökan.

I e-posten finns uppgifter hur du betalar köavgiften
Kötiden kommer att räknas från det datum betalning kommit Strandlidens båtklubb
tillhanda.
Enligt Strandlidens stadgar kan, väl vitsordad person, antas till medlem.
I mån av ledig plats, kommer köande att kunna erbjudas att bli medlem
och erhålla båtplats efter kötid och köanmäldbåt.

SBK är en småbåtshamn, där de flesta bryggplatser är mellan 2-2,5  meter.

Vi har ett fåtal byggplatser med 3 meters bredd.

För båtar som är längre än 7 meter eller går fortare än 7 knop
skall den medlem som har platsen innha förarbevis.
Fyll i och skicka formuläret nedan. Stjärnmarkerade fält är obligatoriska. 

Efternamn * Förnamn *
Gatuadress*
Postnummer* Postadress*
Födelseår
Telefonhem Mobiltelefon
Telefon arbete
e post

Båtuppgifter

Båttyp  *
Bredd  * Längd  *
Djup Vikt
(för varvet)
Försäkrings
bolag
nummer
Datum