ansökan backup

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

till startsida

Hamnplats och varplatsanmälan

Hamnplats upplåtes enligt de villkor som finns i avtalet mellan Strandlidens Båtklubb och medlemmen.

För att du skall kunna erbjudas plats i hamnen eller en uppläggningsplats på varvet behöver vi uppgifter från dig.

Vi behöver ditt godkännande av avtalet och din tillåtelse att  spara dina uppgifter i vårt register.

Du kan använda nedanstående formulär eller skicka uppgifterna till Strandlidens Båtklubb Box 4431 165 15 HÄSSELBY eller     

på e-post:     anmalan@strandlidensbk.se     Hamnplatsanmälan kan även lämnas på årsmötet.


Anmälan är bindande efter den 15 apriloch skall vara inlämnad senast årsmötet.

Tilldelad plats medför skyldighet att gå vakt .

På årsmötet eller på Båtunionens hemsida kan du boka dina två vaktpass. De som inte har bokat sina vaktpass, tilldelas vaktpass genom lottning

Varvsplatsanmälan skall vara inlämnad senast den 15 juni. Fält med  *  är obligatoriska


Läs avtal  , ordningsregler  och regler för medlemsregister 
Genom att kryssa så accepterar du avtalet
och att dina uppgifter finns i medlemsregistret      *

Redan medlem i klubben  Ja/Nej  
*   

Önskar hamnplats Ja/Nej  *      Jag accepterar  ordningsföreskrifterna för hamnen 

Önskar varvsplats  Ja/Nej *     Jag accepterar   ordningsföreskrifterna för varvet

Trailer på varvet    Ja/Nej *     

 

Efternamn * Förnamn *
Gatuadress*
Postnummer* Postadress*
Födelseår
Telefonhem Mobiltelefon
Telefon arbete
e post

Båtuppgifter

Båttyp  *
Bredd  * Längd  *
Djup Vikt
(för varvet)
Försäkrings
bolag
nummer
Datum