xform

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

till startsida

HAMNPLATS- och VARVPLATS-  ANMÄLAN 

STRANDLIDENS BÅTKLUBB 

För att du skall kunna erbjudas plats i hamnen och på varvet behöver vi uppgifter från dig.
Du kan använda nedanstående formulär eller skicka en anmälan med uppgifterna till
Strandlidens Båtklubb Box 4431  165 15 HÄSSELBYeller på e-post, anmalan@strandlidensbk.se  Hamnplatsanmälan kan även lämnas på årsmötet.

Hamnplatsanmälan är bindande efter den 15 april och skall vara inlämnad senast till årsmötet. Tilldelad plats medför skyldighet att gå vakt. På årsmötet tecknar du dina två vaktpass. De som inte har bokat sina vaktpass, tilldelas vaktpass genom lottning.  

Varvsanmälan skall vara inlämnad senast den 15 juni. Du kan även lämna varvsanmälan i vakthuset i hamnen.

Fält med * är obligatoriska

Redan medlem i klubben  Ja/Nej  *   

Önskar hamnplats Ja/Nej  *      Jag accepterar  ordningsföreskrifterna för hamnen 

Önskar varvsplats  Ja/Nej *     Jag accepterar   ordningsföreskrifterna för varvet

Trailer på varvet    Ja/Nej *     

 

Efternamn * Förnamn *
Gatuadress*
Postnummer* Postadress*
Födelseår
Telefonhem Mobiltelefon
Telefon arbete
e post

Båtuppgifter

Båttyp  *
Bredd  * Längd  *
Djup Vikt
(för varvet)
Försäkrings
bolag/nr
Datum