styrelse

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

 

 

 

 

Styrelse

 

Ordförande Inger Carlsson 076 835 9177

Vice ordf. Ulf Sankell 070 3727919

Sekreterare Christer Björkman 070 779 3242

Kassör Mats Wreile 070 531 9204

Hamnkapten Peter Isander 070 757 1748

Varvschef Lennart Österdahl 073 159 7459

Klubbmästare Leif Larsson 070 846 1533

Suppleant Hans Engblom 073 615 4335

/vaktansvarig

Suppleant Per Pettersen 070 235 5979

Valberedning Britt Johansson 070 5708990

Daniel Ödqvist 0736 876415

 

Revisorer Ulf Isander

Stefan Tingman

Inger

 

 

 

 

 

 

Christer

Peter

Per