Medlemsansökan

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

till startsida


MEDLEMSANSÖKAN

 

Är Du intresserad av att stå i kö för båtplats i Strandlidens båtklubb?

Vi debitera 200 SEK per år för den som är intresserad av att stå med på kölistan. Betalning skall ske till Strandlidens båtklubbs bankgiro 5381-1857, glöm inte att ange Ert namn på inbetalningen.

 

Kötiden kommer att räknas från det datum betalning kommit Strandlidens båtklubb tillhanda.

 

Enligt Strandlidens stadgar kan, väl vitsordad person, antas till medlem.

 

I mån av ledig plats i hamnen, kommer köande att kunna erbjudas bli medlem och erhålla båtplats efter kötid och köanmäld båt. 


Gå till formular för köanmälan