Backupaktivtform

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

Denna sida är backup för den aktiva sidan 20140-01-25

Hamnplats och varplatsanmälan

 

För att du skall kunna erbjudas plats i hamnen eller en uppläggningsplats på varvet behöver vi uppgifter från dig

Du kan använda nedanstående formulär eller skicka uppgifterna till Strandlidens Båtklubb Box 4431 165 15 HÄSSELBY eller

 

på e-post: anmalan@strandlidensbk.se Hamnplatsanmälan kan även lämnas på årsmötet.

 

Anmälan är bindande efter den 15 apriloch skall vara inlämnad senast årsmötet.

Tilldelad plats medför skyldighet att gå vakt .

På årsmötet kan du boka dina två vaktpass. De som inte har bokat sina vaktpass, tilldelas vaktpass genom lottning

Varvsanmälan skall vara inlämnad senast den 15 juni. Fält med * är obligatoriska

 

Redan medlem i klubben  Ja/Nej  *   

Önskar hamnplats Ja/Nej  *      Jag accepterar  ordningsföreskrifterna för hamnen 

Önskar varvsplats  Ja/Nej *     Jag accepterar   ordningsföreskrifterna för varvet

Trailer på varvet    Ja/Nej *     

 

Efternamn * Förnamn *
Gatuadress*
Postnummer* Postadress*
Födelseår
Telefonhem Mobiltelefon
Telefon arbete
e post

Båtuppgifter

Båttyp  *
Bredd  * Längd  *
Djup Vikt
(för varvet)
Försäkrings
bolag
nummer
Datum