Avgifter

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDLEMSAVGIFTER STRANDLIDENS BÅT KLUBB 2017

 

Inträdelse avgift senior 1000 kr

Inträdelse avgift junior (under 21 år ) 150 kr

Årsavgift aktiva per år 500 kr

Årsavgift passiva 200 kr

Hamnavgift bryggan bredd per meter 375 kr

Hamnavgift jollebacken senior 200 kr

Hamnavgift jollebacken junior 100 kr

Ej deltagande i vår och höst städing 200 kr per tillfälle

Straffavgift för utebliven vakt 1500 kr