Avgifter

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDLEMSAVGIFTER STRANDLIDENS BÅT KLUBB 2019

 

Inträdelse avgift senior 1000 kr

Inträdelse avgift junior (under 21 år ) 150 kr

Årsavgift aktiva per år 700 kr

Årsavgift passiva 200 kr

Hamnavgift bryggan bredd per meter 525 kr

Hamnavgift jollebacken senior 300 kr

Hamnavgift jollebacken junior 100 kr

Varv (kr/kvm) 92 kr

Ej deltagande i vår och höst städing

per tillfälle 200 kr

Straffavgift för utebliven vakt 1500 kr