ansökan test

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

Hamnplats och varplatsanmälan

För att du skall kunna erbjudas plats i hamnen eller en uppläggningsplats på varvet behöver vi uppgifter från dig
Du kan använda nedanstående formulär eller skicka uppgifterna till Strandlidens Båtklubb Box 4431 165 15 HÄSSELBY eller    

 på e-post:     anmalan@strandlidensbk.se     Hamnplatsanmälan kan även lämnas på årsmötet.

Hamnplats upplåtes enligt de vilkorl som finns i avtalet mellan Strandlidens Båtklubb och medlemmen.
Läs avtal och ordningsregler.

Anmälan är bindande efter den 15 april och skall vara inlämnad senast årsmötet.
Tilldelad plats medför skyldighet att gå vakt .
På årsmötet kan du boka dina två vaktpass. De som inte har bokat sina vaktpass, tilldelas vaktpass genom lottning
Varvsanmälan skall vara inlämnad senast den 15 juni. Fält med   *   är obligatoriska

Redan medlem i klubben  Ja/Nej  *   

Tidigare hamnplats   nummer            

   

Önskar hamnplats Ja/Nej              *      godkänner avtalsvillkoren
                                                                           godkänner inte
Önskar varvsplats  Ja/Nej *                 Jag accepterar   ordningsföreskrifterna för varvet


Trailer på varvet    Ja/Nej *      


 



Efternamn * Förnamn *
Gatuadress*

Postnummer* Postadress*
Födelseår

Telefonhem Mobiltelefon
Telefon arbete e post

Båtuppgifter

Båttyp  *

Bredd  * Längd  *
Djup Vikt
(för varvet)
Försäkrings
bolag
nummer




Datum