ansökan 1.4 backup

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

Hamnplats och varplatsanmälan

 

För att du skall kunna erbjudas plats i hamnen eller en uppläggningsplats på varvet behöver vi uppgifter från dig

Du kan använda nedanstående formulär eller skicka uppgifterna till Strandlidens Båtklubb Box 4431 165 15 HÄSSELBY eller

 

på e-post: anmalan@strandlidensbk.se Hamnplatsanmälan kan även lämnas på årsmötet.

 

Hamnplats upplåtes enligt de vilkorl som finns i avtalet mellan Strandlidens Båtklubb och medlemmen.

Läs avtal och ordningsregler.

 

Anmälan är bindande efter den 15 april och skall vara inlämnad senast årsmötet.

Tilldelad plats medför skyldighet att gå vakt .

På årsmötet kan du boka dina två vaktpass. De som inte har bokat sina vaktpass, tilldelas vaktpass genom lottning

Varvsanmälan skall vara inlämnad senast den 15 juni. Fält med * är obligatoriska

 

Redan medlem i klubben  Ja/Nej  *   

Tidigare hamnplats   nummer            

   

Önskar hamnplats Ja/Nej              *      godkänner avtalsvillkoren
                                                                           godkänner inte
Önskar varvsplats  Ja/Nej *                 Jag accepterar   ordningsföreskrifterna för varvet


Trailer på varvet    Ja/Nej *      

 

Efternamn * Förnamn *
Gatuadress*
Postnummer* Postadress*
Födelseår
Telefonhem Mobiltelefon
Telefon arbete
e post

Båtuppgifter

Båttyp  *
Bredd  * Längd  *
Djup Vikt
(för varvet)
Försäkrings
bolag
nummer
Datum