ansökan 1.3

STRANDLIDENS BÅTKLUBB

Hamnplats och varplatsanmälan

För att du skall kunna erbjudas plats i hamnen eller en uppläggningsplats på varvet behöver vi uppgifter från dig
Du kan använda nedanstående formulär eller skicka uppgifterna till Strandlidens Båtklubb Box 4431 165 15 HÄSSELBY eller    

 på e-post:     anmalan@strandlidensbk.se     Hamnplatsanmälan kan även lämnas på årsmötet.

Anmälan är bindande efter den 15 april och skall vara inlämnad senast årsmötet.
Hamnplats upplåts  enligt de villkor som finns i avtalet mellan Strandlidens Båtklubb och medlemmen.

Läs avtalsvillkor och ordningsregler på startsidan.

Tilldelad plats medför skyldighet att gå vakt .
På årsmötet kan du boka dina två vaktpass. De som inte har bokat sina vaktpass, tilldelas vaktpass genom lottning
Varvsanmälan skall vara inlämnad senast den 15 juni. Fält med   *   är obligatoriska

Redan medlem i klubben  Ja/Nej  *   

Tidigare hamnplats  nummer             

Önskar hamnplats Ja/Nej             *      godkänner avtalsvillkoren
                                                                     godkänner inte

Önskar varvsplats  Ja/Nej     
Trailer på varvet    Ja/Nej *      


 Efternamn * Förnamn *
Gatuadress*

Postnummer* Postadress*
Födelseår

Telefonhem Mobiltelefon
Telefon arbete e post

Båtuppgifter

Båttyp  *

Bredd  * Längd  *
Djup Vikt
(för varvet)
Försäkrings
bolag
nummer
Datum